WIJNMAKERSGILDE DE BOOGAERD

Diepenbeek"Ons bindt de vriendschap en de wijn geeft ons de vreugde!"

Welkom

op de website van de wijnmakersgilde 'De Boogaerd' van Diepenbeek en omstreken.

Onze gilde is aangesloten bij het VAW, Verbond van Amateur Wijn (-en Biermakers) vzw en verenigt meer dan honderd leden die vol enthousiasme de eeuwenoude traditie van het wijnmaken in onze contreien in stand houden.

Onze vereniging legt zich toe op het zelf maken van wijnen, zowel van appels en krieken als van druiven! Daartoe organiseert zij regelmatig gratis lessen voor beginners maar ook nog voor gevorderden. Wij richten ons speciaal naar jongere liefhebbers, maar de oudere zijn daarom natuurlijk niet uitgesloten!

Onze gilde beschikt tevens over een heel arsenaal aan toestellen en apparatuur dat gratis uitgeleend wordt aan onze gildenleden. Zo kunnen zij, zonder al te grote kosten, zeker in de beginfase, hun hobby naar behoren uitoefenen!

Elke vrijdagavond, van 18u tot 20u is, in ons gildenlokaal, onze winkel open voor de aanschaf van al uw nodige materialen. Tevens is er dan gezellig samenzijn en worden meegebrachte wijnen ter beoordeling aan elkaar uitgewisseld. Ook probleempjes allerhande kunnen dan deskundig onder de loep worden genomen!

Deze website heeft als voornaamste doel onze gilde kenbaar te maken via het internet. Vandaar dat wij geen encyclopedische omgeving aangaande wijnmaken willen uitbouwen. Andere gilden hebben dat al eerder gedaan en het zou dom zijn hun nuttig werk niet te gebruiken. Zo zal u op deze pagina's aangaande bepaalde onderwerpen doorgelinkt worden naar hun websites.

Zou u interesse hebben in wijnmaken dan hoop ik u een dezer te ontmoeten om ons vrijdags gezellig samenzijn.

De voorzitter

 

logo

Belangrijke mededelingen:

Door de Coronapandemie worden de activiteiten van onze gilde opnieuw stil gelegd. Slechts het onderhoud van onze gildewijngaard werd gedaan door een aantal vrijwilligers.

Het gildelokaal blijft gesloten tot en met januari 2022. Uiteraard zal onze nieuwjaarsreceptie niet doorgaan.

Alleen ons winkeltje blijft actief dankzij de onstuitbare inzet van Jean Weerts. Via een Corona-proof "Collect&Go"-systeem kan u toch nog aan uw gerief voor wijnbereiding geraken. Neem hiervoor contact met Jean op 011/32 35 44 of 0478 26 40 82 of weerts.jean@skynet.be

De uitleendienst blijft lopen via Johan Marquet (011/723298 of 0494 731122)

Eerste hulp bij wijnmaken via onze hulplijnen:

- Georges Vanderhenst (0497/28 77 81)

- Yves Beeken (0470 75 73 03)

 


(06 december 2021)