WIJNMAKERSGILDE DE BOOGAERD

Diepenbeek"Ons bindt de vriendschap en de wijn geeft ons de vreugde!"

Welkom

op de website van de wijnmakersgilde 'De Boogaerd' van Diepenbeek en omstreken.

Onze gilde is aangesloten bij het VAW, Verbond van Amateur Wijn (-en Biermakers) vzw en verenigt meer dan honderd leden die vol enthousiasme de eeuwenoude traditie van het wijnmaken in onze contreien in stand houden.

Onze vereniging legt zich toe op het zelf maken van wijnen, zowel van appels en krieken als van druiven! Daartoe organiseert zij regelmatig gratis lessen voor beginners maar ook nog voor gevorderden. Wij richten ons speciaal naar jongere liefhebbers, maar de oudere zijn daarom natuurlijk niet uitgesloten!

Onze gilde beschikt tevens over een heel arsenaal aan toestellen en apparatuur dat gratis uitgeleend wordt aan onze gildenleden. Zo kunnen zij, zonder al te grote kosten, zeker in de beginfase, hun hobby naar behoren uitoefenen!

Elke vrijdagavond, van 18u tot 20u is, in ons gildenlokaal, onze winkel open voor de aanschaf van al uw nodige materialen. Tevens is er dan gezellig samenzijn en worden meegebrachte wijnen ter beoordeling aan elkaar uitgewisseld. Ook probleempjes allerhande kunnen dan deskundig onder de loep worden genomen!

Deze website heeft als voornaamste doel onze gilde kenbaar te maken via het internet. Vandaar dat wij geen encyclopedische omgeving aangaande wijnmaken willen uitbouwen. Andere gilden hebben dat al eerder gedaan en het zou dom zijn hun nuttig werk niet te gebruiken. Zo zal u op deze pagina's aangaande bepaalde onderwerpen doorgelinkt worden naar hun websites.

Zou u interesse hebben in wijnmaken dan hoop ik u een dezer te ontmoeten om ons vrijdags gezellig samenzijn.

De voorzitter

 

logo

Belangrijke mededelingen:

Nieuwe voorzitter.

Zoals wij reeds eerder verwachtten heeft Paul Boyen zijn ontslag als voorzitter van onze gilde aangeboden. Zijn gezondheid en die van zijn vrouw Hilda laten hem niet langer toe de taak van voorzitter uit te voeren.
Het voltallig bestuur en al de leden van onze gilde danken Paul voor zijn jarenlange inzet, vriendschap.

Paul wordt tijdelijk vervangen door Marcel Penders, nationale voorzitter van VAW, in afwachting van het aantreden van een nieuwe voorzitter.

 

Opnieuw gratis lessenreeks wijnmaken voor beginners in 2018:

Op donderdagen 8, 15 en 22 februari 2018, zie verder agenda.