WIJNMAKERSGILDE DE BOOGAERD

Diepenbeek"Ons bindt de vriendschap en de wijn geeft ons de vreugde!"

Doelstellingen

Hier komen de doestellingen:

bevorderen wijnmaken

producten leveren

samenaankoop sap en plantgoed

Uitleendienst:

De gilde bezit een aantal toestellen voor wijnmaken, zoals o.a. een kneuzer-ontsteler, een druivenpers (20l.), apparaat om krimpcapsules te plaatsen.... dewelke ter beschikking zijn voor de gildeleden.

Contacteer hiervoor de materiaalmeester:

Johan Marquet
Hoogblookstraat 14
3590 Diepenbeek
011 72 32 98 of 0494 73 11 22